Nyhetsbrev 3, 2018

ÅRSMÖTE Ett välbesökt och trevligt årsmöte genomfördes den 15 maj i Salkhallen. Efter genomgång av verksamhetsberättelse och ekonomiskt utfall kunde mötet fastställa Resultat- och Balansräkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Peter Wallenberg Jr omvaldes som ordförande, Per Hjertquist, vice ordförande, Morten… Läs mer »Nyhetsbrev 3, 2018