Nyhetsbrev 2, 2019

ÅRSMÖTE, Onsdag 22 maj På uppdrag av vår Ordförande Peter Wallenberg Jr kallas klubbens medlemmar till Årsmöte i Salkhallen, Björn Borg-rummet, onsdagen den 22 maj. Vi inleder med tennis kl 17-18, Årsmöte kl 18.30 och avslutar kvällen med en trevlig… Läs mer »Nyhetsbrev 2, 2019