Rapport från IC:s årsmöte

Ett mycket välbesökt och trevligt årsmöte genomfördes i Salkhallen den 16 maj. Många namnkunniga tennisprofiler var på plats, inklusive Ingrid Bentzer, Ove Bengtson, Birger Folke, Maria LIndström, Percy Rosberg och Ulf Schmidt.

Efter genomgång av verksamhetsberättelse och ekonomiskt utfall kunde mötet fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Peter Wallenberg Jr omvaldes som ordförande och Ingvar Carlsson som sekreterare. Det blev även omval av Lars Nordenhök som revisor och Lars Myhrman som revisorssuppleant.

Årsmötet beslutade att från 2018 fastställa medlemsavgiften till 400 kr, en höjning med 50 kr. Vidare beslutade årsmötet att godkänna styrelsens förslag till nya stadgar efter några smärre justeringar.

Årsmötet avslutades med en härlig middag och mycket tennissnack.

Nyhetsbrev 1, 2017 IC of Sweden – 1937 – 80 år – 2017

Jubileumsårsmöte, Tisdagen den 16 maj
På uppdrag av vår Ordförande Peter Wallenberg Jr kallas klubbens medlemmar
till Årsmöte i Salkhallen, tisdagen den 16 maj, kl 18.30. Vi startar med tennis, kl 17-18,
förhoppningsvis med extra stort deltagande! Föredragningslista bifogas.
Efter Årsmötet äter vi en subventionerad (100 kr/person) och garanterat trevlig middag! Anmälan till Ingvar Carlsson, 0708 759442 eller ic.ingvarcarlsson@gmail.com
senast den 14 maj (pga middagsbeställning).

Här kan du hitta föredragningslistan.

IC-lunch under Skistar Swedish Open, Söndagen den 23 juli
Välkommen till en trevlig lunchbuffé under Skistar Swedish Open, söndag den 23 juli, kl 12.00 på Restaurang Sand.
Kostnad för IC-medlem 150 kr, för respektive gäller faktisk kostnad, 195 kr exkl. dryck.
Anmälan till Cecilia Dahlman, 076 2005506 eller cecilia.dahlman@yahoo.se, senast den 1 juli

Sommarens höjdpunkt, IC-dagen i Båstad, Måndagen den 24 juli
IC-dagen i Båstad kommer att arrangeras måndag den 24 juli och ser ut så här:
Kl 09.00 –11.00 Tennis
Kl 12.00 Samling på Båstad GK, kl 13.00, 1:a boll slår ut på gamla banan
Kl 19.30 Middag på Båstad GK
Alla som spelar tennis/golf skall bidra med något till vårt förnämliga prisbord!
Anmälan till Ingvar Carlsson, 0708 759442 eller ic.ingvarcarlsson@gmail.com,
senast den 1 juli. Ange golf-ID, klubb och hcp vid anmälan.
Frågor om golfen, sena anmälningar eller avhopp görs direkt till Hasse Nerell, 070-7567115

Medlemsavgift för 2017
Det är dags att erlägga årets medlemsavgift 350 kr som skall vara inbetald på postgirokonto 55 56 54-3, ILTC of Sweden, senast den 31 maj! Ange ditt namn på inbetalningen!
Vill man bli ständig medlem kostar det 3500 kr och man slipper alla påminnelser!

IC Mixed Trophy/The Wallenberg Trophy, Le Touquet, Frankrike, 24-27 augusti
IC Frankrike har beslutat att tävlingen arrangeras på en fantastisk tennisanläggning i
Le Touquet. Vi skall mönstra starkast möjliga lag, två damer, varav en spelare över 40
och en under 40 år samt två herrar, varav en spelare över 45 och en under 45 år. Du som vill vara med, kontakta Per Hjertquist, 0708 661615 eller per.hjertquist@hjertquistconsulting.se

IC Nordic Match, Stockholm, 2-3 september
Vi står som värd för det nordiska utbytet i år och kommer att arrangera tävlingen på Salk
Tennis Park den 2-3 september. Laget skall bestå av fyra damer och fyra herrar, ålder ca 50-75 år. Du som vill vara med, kontakta Olle Palmér, 073 9435654 eller olle.palmer@salk.se.

Inbjudan till Roland-Garros IC cocktail, tisdag den 30 maj
IC Frankrike bjuder in IC-medlemmar till en IC cocktail samt områdesbiljett, tisdagen den 30 maj under French Open i Paris. Man får även ha en gäst med sig, är du intresserad, kontakta Ingvar Carlsson senast den 10 maj, 0708 759442 eller ic.ingvarcarlsson@gmail.com

Med vänliga hälsningar
IC of Sweden
Styrelsen

På gång 2017

I år kommer det att hända mycket!

Först och främst fyller IC of Sweden 80 år. Detta är något som är väl värt att firas. Vi återkommer med mer information inom kort.

IC Mixed Trophy/Wallenberg Trophy kommer i år att arrangeras i Frankrike. Ännu är inget datum fastställt, så vi ber att få återkomma om detta.

Som vanligt kommer den sedvanliga IC-dagen i Båstad att äga rum. Herrtävlingen spelas 15-23 juli och damtävlingen 23-30 juli. Vi återkommer med besked om när datum är spikat.

Vi kommer att arrangera IC Nordic Match, troligtvis under september månad.

Peter Wallenberg Sportmanship Award

Peter Wallenberg Sportmanship Award har delats ut sedan 2006, då Svenska Tennisförbundet och IC instiftade utmärkelsen som present till Peter Wallenberg på hans 80-årsdag.

Årets stipendie, 25.000 kr, har mycket välförtjänt tilldelats Mirjam Björklund, SALK.

Mirjam fick mottaga stipendiet av Poker Wallenberg och Thomas Wallén i samband med If Stockholm Opens kvartsfinalspel.

Motiveringen lyder:
”Mirjam har en positiv och proffsig inställning på och utanför banan samt att hon alltid är beredd att lära sig något nytt varje dag för att bli en bättre spelare.”

Save

Save

Save