Hoppa till innehåll

Rapport från IC:s årsmöte

Ett mycket välbesökt och trevligt årsmöte genomfördes i Salkhallen den 16 maj. Många namnkunniga tennisprofiler var på plats, inklusive Ingrid Bentzer, Ove Bengtson, Birger Folke, Maria LIndström, Percy Rosberg och Ulf Schmidt.

Efter genomgång av verksamhetsberättelse och ekonomiskt utfall kunde mötet fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Peter Wallenberg Jr omvaldes som ordförande och Ingvar Carlsson som sekreterare. Det blev även omval av Lars Nordenhök som revisor och Lars Myhrman som revisorssuppleant.

Årsmötet beslutade att från 2018 fastställa medlemsavgiften till 400 kr, en höjning med 50 kr. Vidare beslutade årsmötet att godkänna styrelsens förslag till nya stadgar efter några smärre justeringar.

Årsmötet avslutades med en härlig middag och mycket tennissnack.