Rapport från IC:s årsmöte

Ett mycket välbesökt och trevligt årsmöte genomfördes i Salkhallen den 16 maj. Många namnkunniga tennisprofiler var på plats, inklusive Ingrid Bentzer, Ove Bengtson, Birger Folke, Maria LIndström, Percy Rosberg och Ulf Schmidt. Efter genomgång av verksamhetsberättelse och ekonomiskt utfall kunde… Läs mer »Rapport från IC:s årsmöte